Tal Service - så stemmer det

Priser og betaling:

Fast timepris på bogføring er kr. 500,00 excl. moms, såfremt arbejdet udføres fra mine egne lokaler. Ved kørsel ud af huset er timeprisen kr. 525,00 excl. moms. Hertil kommer eventuelle omkostninger til parkering samt kørselstillæg efter statens takster for kørselsgodtgørelse.

Opstartsmøde med ny fast bogføringskunde afholdes uden beregning. Et opstartsmøde omfatter samtale med gennemgang af behov, ønsker og omfang. Dette kan evt. ske pr. telefon/Teams. Opsætning af system, opstart af bogføring, indhentelse af materiale, undervisning af kunde m.v. er ikke omfattet af opstartsmødet. Dette udføres til normal timepris.

Alle priser er excl. moms, og der tillægges således 25% ved fakturering. Kørsel afregnes efter statens takster, p.t. kr. 3,79 pr. km.

TAL SERVICE | Hornebyparken 3 | 3100 Hornbæk |E-mail